Głównej zawartości

Informacje o ZDW Olsztyn

Dotyczy: Zmiany rachunków bankowych

 

Informujemy, że obsługę bankową ZDW od 01 września 2015r. będzie prowadził Bank CITI Handlowy.

W związku z powyższym ZDW ma nadane nowe numery rachunków bankowych:

Rachunek bieżący (dochody):
65 1030 1218 0000 0000 9251 8019

Rachunek bieżący (wydatki):
02 1030 1218 0000 0000 9251 8086

Wadia i kaucje:
74 1030 1218 0000 0000 9251 8051

ZFŚS:
43 1030 1218 0000 0000 9251 8027