Głównej zawartości

Majątek

   
Aktywa trwałe województwo
Podstawowe środki trwałe         w tym: 2 848 054 074,99
GRUPA 0 54 690 831,36
GRUPA I 9 460 805,00
GRUPA II 2 773 732 098,06
GRUPA III 36 187,00
GRUPA IV 192 125,62
GRUPA V 4 026 281,24
GRUPA VI 174 323,60
GRUPA VII 4 975 988,97
GRUPA VIII 765 434,14
Pozostałe środki trwałe 2 880 327,04
Podstawowe wartości niematerialne i prawne 187 153,73
Pozostałe wartości niematerialne i prawne 364 594,18
   
   
stan na dzień 31.12.2017 r.  

informację wytworzyła: Agnieszka Jastrzębowska