Głównej zawartości

Majątek

Aktywa trwałe województwo
Podstawowe środki trwałe         w tym: 2 802 816 892,20
GRUPA 0 42 210 846,43
GRUPA I 8 913 292,87
GRUPA II 2 742 102 192,03
GRUPA III 36 187,00
GRUPA IV 192 125,62
GRUPA V 3 889 628,24
GRUPA VI 174 323,60
GRUPA VII 4 532 862,27
GRUPA VIII 765 434,14
Pozostałe środki trwałe 2 698 670,78
Podstawowe wartości niematerialne i prawne 187 153,73
Pozostałe wartości niematerialne i prawne 347 021,20
   
   
stan na dzień 31.12.2016 r.

 

 

informację wytworzyła: Agnieszka Jastrzębowska