Głównej zawartości

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

Paulina Bogdanowicz - Olsztyn

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydatka jest przygotowana merytorycznie do wykonywania zadań na ww. stanowisku. Posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę wymaganą na stanowisku specjalista ds. obsługi administracyjno-organizacyjnej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Ponadto kandydatka spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy.

Olsztyn, 2015-06-18

Informację wytworzyła: Zatwierdził:

Elżbieta Górska Waldemar Królikowski