Głównej zawartości

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 11 z 2015 r. z dnia 08 lipca 2015 r.

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

Małgorzata Szulc       - Olsztyn

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydatka jest przygotowana merytorycznie do wykonywania zadań na ww. stanowisku. Posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę wymaganą na stanowisku ds. inwestycji w Wydziale Przygotowania Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Ponadto kandydatka spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy

Na tym procedurę zakończono

Olsztyn, 2015-08-10

Informację wytworzyła:                                                                                 Zatwierdził:

Teresa Molga                                                                                          Waldemar Królikowski