Głównej zawartości

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 12 z 2015 r. z dnia 13 lipca 2015 r.

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

Łukasz Drzyzguła      - Szczytno

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydat jest przygotowany merytorycznie do wykonywania zadań na ww. stanowisku. Posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę wymaganą na stanowisku ds. technologii w Zespole ds. Technologii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Ponadto kandydat spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy

Na tym procedurę zakończono

Olsztyn, 2015-08-14

Informację wytworzyła:                                                                                 Zatwierdził:

Teresa Molga                                                                                          Waldemar Królikowski