Głównej zawartości

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 13 z 2015 r. z dnia 22 września 2015r.

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

Referent w Dziale Administracyjo - Ekonomicznym w Rejonie Dróg Wojewódzkich
w Kętrzynie

Imię i nazwisko wybranego kandydata, jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Irena Krzyżewska   - Kętrzyn

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydatka jest przygotowana merytorycznie do wykonywania zadań na ww. stanowisku. Posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę wymaganą na stanowisku referent w Dziale Administracyjno-Ekonomicznym..

Ponadto kandydatka spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy.

 

Olsztyn, 2015-09-22

 

Informację wytworzyła:                                                                                                 Zatwierdził:

Teresa Molga                                                                                                      Waldemar Królikowski