Głównej zawartości

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 1 z 2016 r. z dnia 12 lutego 2016r.

Nazwa i adres jednostki
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego stanowisko ds. księgowości w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Imię i nazwisko wybranego kandydata, jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Dorota Żuchowska - Olsztyn

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydatka jest przygotowana merytorycznie do wykonywania zadań na ww. stanowisku. Posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę wymaganą na stanowisku ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Ksiegowym.
Ponadto kandydatka spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy.

Olsztyn, 2016-03-14

Informację wytworzyła: Zatwierdził:
Teresa Molga Waldemar Królikowski