Głównej zawartości

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
Nr 2 z 2016 r. z dnia 27 kwietnia 2016r.

Nazwa i adres jednostki
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

inspektor nadzoru robót drogowych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Elblągu

Informujemy, że do dnia zakończenia naboru nie głosił się żaden kandydat.
Na tym procedurę zakończono.

Olsztyn, 12 maja 2016r.

 

Informację wytworzyła: Elżbieta Górska

 

Zatwierdził:  Waldemar Królikowski