Głównej zawartości

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
Nr 3 z 2016 r. z dnia 29 kwietnia 2016r.

Nazwa i adres jednostki
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

Stanowisko ds. realizacji inwestycji w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Olecku

Informujemy, że do dnia zakończenia naboru nie głosił się żaden kandydat.
Na tym procedurę zakończono.

Olsztyn, 19 maja 2016r.

Informację wytworzyła:

Elżbieta Górska

 

Zatwierdził:
Waldemar Królikowski