Głównej zawartości

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 4 z 2016 r. z dnia 20 maja 2016r.

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

Specjalista ds. drogowych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Elblągu

Informujemy, że do dnia zakończenia naboru nie głosił się żaden kandydat.

Na tym procedurę zakończono.

Olsztyn, 29 czerwca 2016r.

Informację wytworzyła:                                                                                 Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                 Waldemar Królikowski