Głównej zawartości

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

 

Określenie stanowiska urzędniczego

stanowisko: ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Olecku

Imię i nazwisko wybranego kandydata, jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Kamil Nalewajko - Olecko

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydat jest przygotowany merytorycznie do wykonywania zadań na ww. stanowisku. Posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę wymaganą na stanowisku ds. przygotowania i realizacji inwestycji.

Ponadto kandydat spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy.

Olsztyn, 2016-07-22

 

Informację wytworzyła:                                                                                                 Zatwierdził:

Teresa Molga                                                                                                      Waldemar Królikowski