Głównej zawartości

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 7 z 2016 r. z dnia 29 czerwca 2016r.

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

Podinspektor ds. drogowych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Elblągu

Informujemy, że do dnia zakończenia naboru nie głosił się żaden kandydat.

Na tym procedurę zakończono.

Olsztyn, 25 lipca 2016r.

Informację wytworzyła:                                                                                 Zatwierdził:

Teresa Molga                                                                                     Waldemar Królikowski