Głównej zawartości

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 8 z 2016 r. z dnia 29 czerwca 2016r.

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

stanowisko: podinspektora ds. drogowych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Elblągu

Imię i nazwisko wybranego kandydata, jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Paweł Kuszner  - Elbląg

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydat jest przygotowany merytorycznie do wykonywania zadań na ww. stanowisku. Posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę wymaganą na stanowisku ds. drogowych.

Ponadto kandydat spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy.

Olsztyn, 2016-08-05

Informację wytworzyła:                                                                                                 Zatwierdził:

Teresa Molga                                                                                                       Waldemar Królikowski