Głównej zawartości

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

Inspektor ds. obronnych i Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

 

Informujemy, że do dnia zakończenia naboru nie głosił się żaden kandydat.

Na tym procedurę zakończono.

Olsztyn, 25 sierpnia 2016r.

Informację wytworzyła:                                                                                 Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                 Waldemar Królikowski