Głównej zawartości

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 11 z 2016 r. z dnia 29 sierpnia 2016r.

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

stanowisko: inspektor ds. obronnychi Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Imię i nazwisko wybranego kandydata, jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Tomasz Kręcik  - Lidzbark Warmiński

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydat jest przygotowany merytorycznie do wykonywania zadań na ww. stanowisku. Posiada niezbędne doświadczenie, uprawnienia i wiedzę wymaganą na stanowisku Inspektor ds. obronnych i Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

Ponadto kandydat spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy.

Olsztyn, 2016-09-28

Informację wytworzyła:                                                                                                 Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                  Waldemar Królikowski