Głównej zawartości

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 14 z 2016 r. z dnia 23 września 2016r.

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

Stanowisko ds. organizacji ruchu w Dziale Drogowo-Mostowym w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Olecku

Imię i nazwisko wybranego kandydata, jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Piotr Kulikowski  - Olecko

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydat jest przygotowany merytorycznie do wykonywania zadań na ww. stanowisku. Posiada niezbędne doświadczenie, uprawnienia i wiedzę wymaganą na stanowisku ds. organizacji ruchu w Dziale Drogowo-Mostowym.

Kandydat spełnia wymagania konieczne określone w ofercie pracy.

Olsztyn, 2016-11-02

Informację wytworzyła:                                                                                                 Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                  Waldemar Królikowski