Głównej zawartości

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 15 z 2016 r. z dnia 7 października 2016r.

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

Laborant w Laboratorium Drogowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Imię i nazwisko wybranego kandydata, jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Jadwiga Skorupska  - Kętrzyn

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydat jest przygotowany merytorycznie do wykonywania zadań na ww. stanowisku. Posiada niezbędne doświadczenie, uprawnienia i wiedzę wymaganą na stanowisku laborant w Laboratorium Drogowym.

Kandydat spełnia wymagania konieczne określone w ofercie pracy.

Olsztyn, 2016-11-25

Informację wytworzyła:                                                                                                 Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                  Waldemar Królikowski