Głównej zawartości

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 17 z 2016 r. z dnia 8 grudnia 2016r.

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

Stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Imię i nazwisko wybranego kandydata, jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Agata Stefaniak - Stary Dzierzgoń

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydatka jest przygotowany merytorycznie do wykonywania zadań na ww. stanowisku. Posiada niezbędne doświadczenie, uprawnienia i wiedzę wymaganą na stanowisku ds. geodezji i gospodarki gruntami. Kandydatka spełnia wymagania konieczne określone w ofercie pracy.

Olsztyn, 2017-01-09

 

Informację wytworzyła:                                                                                      Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                  Waldemar Królikowski