Głównej zawartości

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 2 z 2017 r. z dnia 14 lutego 2017r.

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

stanowisko: pomoc laboratoryjna w Laboratorium Drogowym Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie z siedzibą w Bartoszycach

Imię i nazwisko wybranego kandydata, jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Łukasz Kociuba  - Bartoszyce

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

Kandydat spełnia wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdza, że obydwaj kandydaci posiadają porównywalną wiedzę oraz doświadczenie z zakresu technologii budowy dróg do zatrudnienia na stanowisku pomoc laboratoryjna w Laboratorium Drogowym. Jednakże zdaniem Komisji Pan Łukasz Kociuba jest osobą bardziej dyspozycyjną z uwagi na miejsce zamieszania, a jest to niezbędne w organizacji pracy Laboratorium Drogowego.

Olsztyn, 2017-03-20

Informację wytworzyła:                                                                                                 Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                  Waldemar Królikowski