Głównej zawartości

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 6 z 2017 r. z dnia 11 maja 2017r.

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

stanowisko: specjalista w Zespole ds. Realizacji Inwestycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Imię i nazwisko wybranego kandydata, jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Marzena Wojtunik  - Olsztyn      

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydatka jest przygotowana merytorycznie do wykonywania zadań na ww. stanowisku. Posiada niezbędne doświadczenie, uprawnienia i wiedzę wymaganą na stanowisku Specjalista w Zespole ds. Realizacji Inwestycji Kandydatka spełnia wymagania konieczne oraz dodatkowe, określone w ofercie pracy.

Olsztyn, 2017-06-20

Informację wytworzyła:                                                                                                 Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                  Władysław Łukaszuk