Głównej zawartości

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 11 z 2017 r. z dnia 14 lipca 2017r.

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

Inspektor ds. ochrony pasa drogowego w Wydziale Dróg w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Imię i nazwisko wybranego kandydata, jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Paulina Strot – Olsztyn

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydat jest przygotowany merytorycznie do wykonywania zadań na ww. stanowisku. Posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę wymaganą na stanowisku Inspektora w Wydziale Dróg. Ponadto kandydat spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy.

Olsztyn, 2017-08-04

Informację wytworzyła:                                                                                                 Zatwierdził:

Teresa Molga                                                                                                       Waldemar Królikowski