Głównej zawartości

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 15 z 2017 r. z dnia 5 października 2017r.

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

Stanowisko ds. ewidencji i diagnostyki dróg w Dziale Drogowo-Mostowym w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Olecku

Imię i nazwisko wybranego kandydata, jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Karol Warykowski – Olecko

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydat jest przygotowany merytorycznie do wykonywania zadań na ww. stanowisku. Posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę wymaganą na stanowisku ds. ewidencji i diagnostyki dróg – zarówno techniczne jak i urzędnicze. Ponadto kandydat spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy.

Olsztyn, 2017-11-07

Informację wytworzyła:                                                                                                 Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                   Waldemar Królikowski