Głównej zawartości

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 19 z 2017 r. z dnia 16 listopada 2017r.

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

stanowisko ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Ekonomicznym w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Elblągu

Imię i nazwisko wybranego kandydata, jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Emilia Wasiak – Elbląg

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydat jest przygotowany merytorycznie do wykonywania zadań na ww. stanowisku. Posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę wymaganą na stanowisku ds. administracyjnych. Ponadto kandydat spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy.

Olsztyn, 2017-12-05

Informację wytworzyła:                                                                                                 Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                   Waldemar Królikowski