Głównej zawartości

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 22 z 2017 r. z dnia 16 listopada 2017r.

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

podinspektor ds. opłat za zajęcie pasa drogowego w Zespole ds. Opłat za Zajęcie Pasa Drogowego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Imię i nazwisko wybranego kandydata, jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Justyna Płuciennik – Olsztyn

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydat jest przygotowany merytorycznie do wykonywania zadań na ww. stanowisku. Posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę wymaganą na stanowisku ds. administracyjnych. Ponadto kandydat spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy.

Olsztyn, 2017-12-11

Informację wytworzyła:                                                                                                 Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                   Waldemar Królikowski