Głównej zawartości

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 23 z 2017 r. z dnia 05 grudnia 2017r.

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

inspektor ds. obsługi administracyjno-organizacyjnej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Imię i nazwisko wybranego kandydata, jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Kamila Jasieniecka-Ciereniewicz - Olsztyn

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydatka jest przygotowana merytorycznie do wykonywania zadań na ww. stanowisku. Posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę wymaganą na stanowisku ds. administracyjnych. Ponadto kandydatka spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy.

Olsztyn, 2018-01-05

Informację wytworzyła:                                                                                                 Zatwierdził:

Teresa Molga                                                                                                                   Waldemar Królikowski