Głównej zawartości

Wyniki naboru

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
Nr 1 z 2019 r. z dnia 16 stycznia 2019 r.

 

Nazwa i adres jednostki
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn

 

Określenie stanowiska urzędniczego
Kierownik Działu Drogowo-Mostowego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nidzicy
Informujemy, że nie został wybrany żaden z kandydatów.

Na tym procedurę zakończono.

Olsztyn, 2019-03-20

 

 

Informację wytworzyła:                                                                                 Zatwierdził:
Elżbieta Górska                                                                                                 Waldemar Królikowski