Głównej zawartości

Wyniki naboru

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
Nr 2 z 2019 r. z dnia 6 lutego 2019 r.

 

Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn

 

Określenie stanowiska urzędniczego

referent ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Ekonomicznym w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nidzicy
Monika Michalak - Radzymin
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydatka ma największe predyspozycje do wykonywania zadań na ww. stanowisku. Posiada niezbędne wykształcenie i wiedzę wymaganą na stanowisku referent ds. administracyjnych. Ponadto kandydatka spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy.

Na tym procedurę zakończono.

Olsztyn, 2019-03-21

 

 

Informację wytworzyła:                                                                                 Zatwierdził:
Elżbieta Górska                                                                                 Waldemar Królikowski