Głównej zawartości

Wyniki naboru

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
Nr 3 z 2019 r. z dnia 20 marca 2019 r.

 

Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn

 

Określenie stanowiska urzędniczego

Kierownik Działu Drogowo-Mostowego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nidzicy
Tomasz Czerwiński - Nidzica
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydat ma największe predyspozycje do kierowania zespołem ludzi. Posiada niezbędne wykształcenie i wiedzę wymaganą na stanowisku Kierownik Działu Drogowo-Mostowego. Ponadto kandydat spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy.

Na tym procedurę zakończono.

Olsztyn, 2019-05-09

 

 

Informację wytworzyła:                                                                                 Zatwierdził:
Elżbieta Górska                                                                                 Waldemar Królikowski