Głównej zawartości

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 7 z 2019 r. z dnia 4 listopada 2019 r.

Nazwa i adres jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

specjalista-koordynator w Zespole ds. Realizacji Inwestycji I w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Marek Kordowski - Szczytno

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydat posiada niezbędne wykształcenie i wiedzę wymaganą na stanowisku inspektor-koordynator. Ponadto kandydat spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy.

Na tym procedurę zakończono.

Olsztyn, 2020-01-15

Informację wytworzyła:                                                                                 Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                 Waldemar Królikowski