Głównej zawartości

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 10 z 2020 r. z dnia 18 lutego 2020 r.

Nazwa i adres jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

Stanowisko ds. finansowo-księgowych w Wydziale Finansowo-Księgowym w Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Monika Błaut - Olsztyn

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydatka posiada niezbędne wykształcenie i wiedzę wymaganą na stanowisku ds. finansowo-księgowych w Wydziale Finansowo-Księgowym. Ponadto kandydatka spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy.

Na tym procedurę zakończono.

Olsztyn, 2020-03-24

Informację wytworzyła:                                                                                 Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                 Waldemar Królikowski