Głównej zawartości

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
Nr 9 z 2020 r. z dnia 18 lutego 2020 r.

Nazwa i adres jednostki
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

Stanowisko ds. finansowo-księgowych w Wydziale Finansowo-Księgowym w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Informujemy, że nie zgłosił się żaden kandydat spełniający wymagania.

Na tym procedurę zakończono.

Olsztyn, 7 kwietnia 2020r.

Informację wytworzyła: Elżbieta Górska

Zatwierdził: Waldemar Królikowski