Głównej zawartości

Dane adresowe ZDW

Zarząd Dróg Wojewódzkich

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Dane kontaktowe
tel. sekretariat: 89 526-19-00
fax: 89 539-98-76
e-mail:
sekretariat@zdw.olsztyn.pl

 
REGON: 510751250

 

Nazwisko i imię

Stanowisko

nr tel. wew.

 

Królikowski Waldemar

Dyrektor

10 

 

Raczkowski Tomasz

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią

91

 

Łukaszuk Władysław

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

72

 

Grabowska Bożena

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

19

PION DYREKTORA ZDW

 

 Kamila Jasieniecka- Ciereniewicz

specjalista ds. obsługi sekretariatu

10

Wydział Organizacyjno - Prawny

 

Kuprian Marta

naczelnik wydziału

16

 

Pawlikowski Tomasz

st. specjalista

48

 

Choroszewska-Pleńkowska Monika

specjalista ds. obsługi prawnej

36

 

Rytelewski Łukasz

specjalista ds. obsługi prawnej

36

Kancelaria ogólna

 

Widuto Hanna

st. specjalista

66

 

Kraszewska Beata

inspektor

34

Wydział Zamówień Publicznych

 

Pankiewicz Izabela

naczelnik wydziału

63

 

Ciesielska-Jasińska Dagmara

p.o. z-cy naczelnika

64

 

Dzienis-Kozińska Anita

specjalista

64

 

Jabłońska Anna

st. inspektor

64

 

Markowska Beata

inspektor

64

 

Szczepanik Anna 

inspektor

64

Wydział Technologii

 

Zduńczyk Bartłomiej

naczelnik wydziału

47

 

Łukasz Drzyzguła

specjalista

47

Laboratorium Drogowe

 

Piotrowska Katarzyna

kierownik laboratorium

 
 

Skorupska Irena

specjalista laborant

 
 

Kaciuba Łukasz

pomoc laboratoryjna

 

Zespół ds. Diagnostyki

 

Kowalewska Agnieszka

kierownik zespołu

37

 

Chudzik Kamila

specjalista

37

Zespół ds. Pracowniczych

 

Górska Elżbieta

kierownik zespołu

39

 

Bogdanowicz Paulina

st. specjalista

39

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obronnych

 

Kręcik Tomasz

inspektor ds. obronnych

70

Zespół ds. Planowania

 

 Zdun Joanna

st. specjalista

61

Audytor wewnętrzny

 

Krzyżewski Dariusz

audytor wewnętrzny

38

Inspektor Ochrony Danych

 

Rytelewski Łukasz

specjalista

36

Stanowisko ds. BHP

 

Szanter Marcin

specjalista ds. BHP

70

PION DYREKTORA DS. ZARZĄDZANIA SIECIĄ

Wydział Dróg

 

Wojciechowska Ewa

naczelnik wydziału

28

 

Piotrowski Tomasz

z-ca naczelnika

29

 

Achramowicz Sylwia

st. inspektor

25

 

Chechłowski Rafał

specjalista

26

 

Kazio Paweł

inspektor

26

 

Jodko Paulina

inspektor

26

 

Kozak Teresa

st. specjalista

29

 

Waraksa Karolina

inspektor

25

Zespół ds. opłat za zajęcie pasa drogowego

 

Małgorzata Niszczak

kierownik zespołu

49

 

Justyna Płuciennik

podinspektor

49

 

Adrian Zieliński

inspektor

49

Zespół Inżynierii Ruchu

 

Radzikowski Tomasz

kierownik zespołu

27

 

Szymołon Krzysztof

st. specjalista

27

 

Fiedorowicz Adam

specjalista

27

 Zespół ds. Mostów

 

Grasiński Janusz

kierownik zespołu

70

 

Porycki Lech

Inspektor

70

         

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. INWESTYCJI

Wydział Przygotowania Inwestycji

 

Sieluk Dariusz

naczelnik wydziału

60

 

Wiejek Roland

z-ca naczelnika

71

 

Święcki Andrzej

specjalista

67

 

Ignasz Andrzej

specjalista

67

Wydział Realizacji Inwestycji

 

Trzciński Jerzy

naczelnik wydziału

80

 

Cecot Radosław

specjalista Geodeta

69

Zespół ds. Realizacji Inwestycji I

 

Karwowski Artur

z-ca naczelnika

73

 

Bagiński Kamil

specjalista

74

 

Hatowski Sebastian

specjalista

74

 

Lachowicz Magdalena

inspektor

74

 

Anuszkiewicz Ewelina

inspektor

75

Zespół ds. Realizacji Inwestycji III

 

Nałęcz Marek

kierownik zespołu

45

 

Turczyński Mariusz

St. specjalista

75

 

Bryska Magdalena

st. specjalista

75

 

Wyrzykowski Marcin 

st. specjalista

69

 

Połomka Marta

inspektor

75

 

Czerwiński Tomasz

inspektor

RDW Nidzica

Wydział ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami

 

Engel-Witak Barbara

naczelnik wydziału

44

 

Felka Izabela

zastępca naczelnika

35

 

Marunowski Marek

st. specjalista

35

 

Stefaniak Agata

inspektor

35

 

Sosak Kamil

referent

35

 

Jaświłek Laura

referent

35

Zespół Funduszy Zewnętrznych (IF)

 

Wrzeszcz – Zwada Bożena

kierownik zespołu

13

 

Kaczmarek Anna

st. inspektor ds. obsługi FU

32

 

Piórek Jarosław

st. inspektor ds. Obsługi FU

32

Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Środowiska

 

Bauman Jagoda

st. specjalista ds. ochrony środowiska

38

PION Z-CY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

Wydział Finansowo-Księgowy

 

Rydzewska Maria

st. specjalista

18

 

Wawrzyńczak Jacek

st. inspektor

62

 

Mazuchowska Magdalena

specjalista

18

 

Jastrzębowska Agnieszka

inspektor

57

 

Monika Markowska-Koc

inspektor

57

Zespół ds. Płac

 

Peła Jolanta 

specjalista

17

 

Żuchowska Dorota

inspektor

17

Wydział Administracyjny

 

Bińczyk Sylwester

naczelnik wydziału

14

 

Gubicz Maria

st. specjalista

12

 

Marcinkiewicz Elżbieta

specjalista

15

 

Sebastian Samojluk

inspektor

11

 

Augustynowicz Wiesław

kierowca

68

 

Daukszys Andrzej

kierowca

68

Zespól ds. Planowania Budżetu i Analiz

 

Reczuga Edmund

st. specjalista

61