Głównej zawartości

Dane adresowe ZDW

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn
Dane kontaktowe
tel. sekretariat: 89 526-19-00
fax: 89 539-98-76
e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.plNazwisko i imię

Stanowisko

Nr tel. wew.

Królikowski Waldemar

Dyrektor

10

Raczkowski Tomasz

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią

10

Łukaszuk Władysław

Z-ca  Dyrektora ds. Inwestycji

72

Grabowska Bożena

Z-ca   Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

19

PION DYREKTORA ZDW

Jończyk Anita

inspektor ds. obsługi sekretariatu

10

PION DYREKTORA NACZELNEGO

 

Kancelaria ogólna

Widuto Hanna

st. specjalista

66

Kraszewska Beata

inspektor

34

Zespół ds. Planowania

Zdun Joanna

st. specjalista

61

Wydział Organizacyjno - Prawny

Kuprian Marta

naczelnik wydziału

16

Pawlikowski Tomasz

st. specjalista

48

Choroszewska –PleńkowskaMonika

specjalista ds. obsługi  prawnej

36

Rytelewski Łukasz

specjalista ds. obsługi  prawnej

36

Czarkowska- Murawska Monika

podinspektor ds. obsługi  prawnej

48

Łukasz Rytelewski

Inspektor Ochrony Danych

36

Zespół ds. Pracowniczych

Górska Elżbieta

kierownik zespołu

39

Bogdanowicz Paulina

specjalista

39

Audytor wewnętrzny

Krzyżewski Dariusz

audytor wewnętrzny

38

Stanowisko ds. BHP

Szanter  Marcin

specjalista ds. BHP

70

Wydział Zamówień Publicznych

Pankiewicz Izabela

naczelnik wydziału

63

Ciesielska-Jasińska Dagmara

z-ca naczelnika

64

Dzienis-Kozińska Anita

specjalista

64

Jabłońska Anna

st. inspektor

64

Markowska Beata

inspektor

64

Szczepanik Anna 

st. inspektor

64

Zespół ds. Diagnostyki

Kowalewska Agnieszka

kierownik zespołu

37

Chudzik Kamila

specjalista

37

Wydział ds. Technologii

Zduńczyk  Bartłomiej

naczelnik wydziału

47

Drzyzguła Łukasz

specjalista

47

Laboratorium

Piotrowska Katarzyna

kierownik laboratorium

 

Skorupska Irena

starszy laborant  

 

Kaciuba Łukasz

starszy laborant

 

PION DYREKTORA DS. ZARZĄDZANIA SIECIĄ

Wydział Dróg

Wojciechowska Ewa

naczelnik  wydz.

28

Piotrowski Tomasz

z-ca naczelnika

29

Augustynowicz Ilona

podinspektor

25

Chechłowski Rafał

specjalista

26

Strot Paulina

inspektor

26

Kozak Teresa

st. specjalista

29

Waraksa Karolina

st.inspektor

25

Majkowski Rafał

inspektor

25

Kazio Paweł

st.inspektor

28

Zespół ds. Opłat za Zajęcie Pasa Drogowego 

Kisielewska  Małgorzata

kierownik

49

Płuciennik Justyna

podinspektor

49

Zieliński Adrian

inspektor

49

Zespół Inżynierii Ruchu

Radzikowski Tomasz

kierownik zespołu

27

Szymołon Krzysztof

st. specjalista

27

Fiedorowicz Adam

specjalista

27

Zespól ds. Mostów

Grasiński Janusz

kierownik zespołu

70

Porycki Lech

specjalista

70

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. INWESTYCJI

Wydział Przygotowania Inwestycji

Sieluk Dariusz

naczelnik wydziału

60

Wiejek Roland

z-ca naczelnika

71

Święcki Andrzej

specjalista

67

Ignasz Andrzej

specjalista

67

Szulc Małgorzata

specjalista

71

Jasieniecka-Ciereniewicz Kamila

inspektor

71

Wydział Realizacji Inwestycji

Trzciński Jerzy

naczelnik wydziału

80

Zespół ds. Realizacji Inwestycji I

Karwowski Artur

z-ca naczelnika

73

Bagiński Kamil

specjalista

74

Hatowski Sebastian

specjalista

74

Lachowicz Magdalena

specjalista

74

Mroczkowski Andrzej

st. inspektor

74

Zespół  ds. Realizacji Inwestycji III

Nałęcz Marek

kierownik  zespołu

74

Turczyński Mariusz

st. specjalista

75

Bryska Magdalena

st. specjalista

75

Wyrzykowski Marcin 

st. specjalista

69

Czerwińska Marta

st.inspektor

75

Zespół Funduszy Zewnętrznych (IF)

Wrzeszcz – Zwada Bożena

Kierownik zespołu

13

Kaczmarek Anna

st. inspektor ds. obsługi FU

32

Piórek Jarosław

st. inspektor ds. Obsługi FU

32

Kajaniec Kamila

podinspektor

32

Wydział ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami

Engel-Witak Barbara

naczelnik  wydziału

44

Felka Izabela

z-ca naczelnika

44

Agata Stefaniak

specjalista 

35

Marunowski Marek

st. specjalista

35

Sosak Kamil

st.inspektor

35

Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Bauman Jagoda

st. specjalista ds. ochrony środowiska

38

Pion Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Jastrzębowska Agnieszka

zastępca głównego księgowego

18

Rydzewska Maria

st. specjalista

62

Wawrzyńczak Jacek

st. inspektor

62

Mazuchowska Magdalena

specjalista

57

Kowalczyk Agnieszka

st. księgowa

57

Monika Markowska-Koc

inspektor

57

Żuchowska Dorota

inspektor

57

Zespól ds. Płac

Peła Jolanta

specjalista

17

Zespól ds. Planowania Budżetu i Analiz

Reczuga Edmund

st. specjalista

61

Wydział Administracyjny

Bińczyk Sylwester

naczelnik wydziału

14

Marcinkiewicz Elżbieta

specjalista

15

Sebastian Samojluk

informatyk

11

Kamper Monika

pomoc biurowa

12

Augustynowicz Wiesław

kierowca

68

Daukszys Andrzej 

kierowca

68