Głównej zawartości

Dane adresowe ZDW

Zarząd Dróg Wojewódzkich

ul. Pstrowskiego 28 b

10-602 Olsztyn

Dane kontaktowe
tel. sekretariat: 89 526-19-00
fax: 89 539-98-76
e-mail:

 
REGON: 510751250

l.p

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr tel wew.

1

Królikowski Waldemar

Dyrektor

10

 

2

Raczkowski Tomasz

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią

10

3

Łukaszuk Władysław

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

72

4

Grabowska Bożena

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

19

5

Paulina Bogdanowicz

specjalista ds. obsługi sekretariatu

10

PION DYREKTORA NACZELNEGO

Kancelaria ogólna

6

Widuto Hanna

st. specjalista

66

7

Kraszewska Beata

inspektor

34

Zespół ds. Planowania

8

Joanna Zdun

st. specjalista

61

Wydział Organizacyjno - Prawny

9

Kuprian Marta

naczelnik wydziału

16

10

Pawlikowski Tomasz

st. specjalista

48

11

Choroszewska-Pleńkowska Monika

specjalista ds. obsługi prawnej

36

12

Rytelewski Łukasz

specjalista ds. obsługi prawnej

48

Zespół ds. Pracowniczych

13

Górska Elżbieta

kierownik zespołu

39

14

Molga Teresa

st. specjalista

39

Samodzielne stanowiska

15

 

Radca prawny

36

Audytor wewnętrzny

16

Krzyżewski Dariusz

audytor wewnętrzny

38

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obronnych

17

Tomasz Kręcik

inspektor ds. obronnych

70

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

18

Gubicz Maria

st. specjalista

12

Stanowisko ds. BHP

19

Marcin Szanter

specjalista ds. BHP

70

       

Wydział Zamówień Publicznych

20

Pankiewicz Izabela

naczelnik wydziału

63

21

Ciesielska-Jasińska Dagmara

p.o. z-cy naczelnika

64

22

Dzienis-Kozińska Anita

specjalista

64

23

Jabłońska Anna

st. inspektor

64

24

Markowska Beata

inspektor

64

25

Szczepanik Anna 

inspektor

64

Zespół ds. Diagnostyki

26

Kowalewska Agnieszka

kierownik zespołu

37

27

Chudzik Kamila

specjalista

37

28

Agata Stefaniak

referent

37

Zespół ds. Technologii

29

Zduńczyk Bartłomiej

kierownik zespołu

47

30

Łukasz Drzyzguła

specjalista

47

Laboratorium

31

Piotrowska Katarzyna

kierownik laboratorium

 

32

Skorupska Irena

pomoc techniczna

 

PION DYREKTORA DS. ZARZĄDZANIA SIECIĄ

Wydział Dróg

33

Wojciechowska Ewa

naczelnik wydz.

28

34

Piotrowski Tomasz

z-ca naczelnika

29

35

Achramowicz Sylwia

st. inspektor

25

36

Chechłowski Rafał

specjalista

26

37

Niszczak Małgorzata

specjalista

26

38

Paulina Jodko

inspektor

26

39

Teresa Kozak

st. specjalista

29

40

Waraksa Karolina

inspektor

25

Zespół Inżynierii Ruchu

41

Radzikowski Tomasz

kierownik zespołu

27

42

Szymołon Krzysztof

st. specjalista

27

43

Fiedorowicz Adam

specjalista

27

 Zespół ds.mostów

44

Grasiński Janusz

kierownik zespołu

70

45

Porycki Lech

Inspektor

70

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. INWESTYCJI

Wydział Przygotowania Inwestycji

46

Sieluk Dariusz

naczelnik wydziału

60

47

Wiejek Roland

z-ca naczelnika

71

48

Święcki Andrzej

specjalista

67

49

Ignasz Andrzej

specjalista

67

Wydział Realizacji Inwestycji

50

Trzciński Jerzy

naczelnik wydziału

80

Zespół ds. Realizacji Inwestycji I

51

Karwowski Artur

z-ca naczelnika

73

52

Zielińska Halina

st. specjalista

69

53

Bagiński Kamil

specjalista

74

54

Hatowski Sebastian

specjalista

74

55

Lachowicz Magdalena

inspektor

74

       

Zespół ds. Realizacji Inwestycji III

56

Nałęcz Marek

kierownik zespołu

45

57

Turczyński Mariusz

St. specjalista

75

58

Bryska Magdalena

st. specjalista

75

59

Wyrzykowski Marcin 

st. specjalista

69

60

Połomka Marta

inspektor

75

61

Czerwiński Tomasz

inspektor

RDW Nidzica

Zespół Funduszy Zewnętrznych (IF)

62

Wrzeszcz – Zwada Bożena

Kierownik zespołu

13

63

Kaczmarek Anna

st. inspektor ds. obsługi FU

32

64

 

st. specjalista

32

65

Piórek Jarosław

st. inspektor ds. Obsługi FU

32

Wydział ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami

66

Engel-Witak Barbara

naczelnik wydziału

44

67

Izabela Felka

zastępca naczelnika

35

68

Marunowski Marek

st. specjalista

35

69

Agata Stefaniak

inspektor

35

70

 

inspektor

35

71

Wójcicka Agata

referent

35

Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Środowiska

72

Bauman Jagoda

st. specjalista ds. ochrony środowiska

38

Pion Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

73

Bartosz Archacki

zastępca głównego księgowego

62

74

Rydzewska Maria

st. specjalista

18

75

Wawrzyńczak Jacek

st. inspektor

62

76

Mazuchowska Magdalena

specjalista

18

77

Jastrzębowska Agnieszka

inspektor

57

78

Monika Markowska-Koc

inspektor

57

Zespól ds. Płac

79

Peła Jolanta 

specjalista

17

80

Żuchowska Dorota

inspektor

17

Wydział Administracyjny

81

Bińczyk Sylwester

naczelnik wydziału

14

82

Gubicz Maria

st. specjalista

12

83

Marcinkiewicz Elżbieta

specjalista

15

84

Sebastian Samojluk

inspektor

11

85

Augustynowicz Wiesław

kierowca

68

86

Daukszys Andrzej

kierowca

68

Zespól ds. Planowania Budżetu i Analiz

87

Reczuga Edmund

st. specjalista

61