Głównej zawartości

Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu
ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg         
tel. (55) 230-69-70 i (55) 230-69-71
fax: (55) 233-54-94
telefon dyżurny zimowego utrzymania dróg:
(55) 230-69-74 fax: (55) 233-54-94

Komórka
organizacyjna

Imię i nazwisko

Nr tel.
wew.

Nr telefonu bezpośredniego

Kierownik

Robert Dróbka

88

230-69-88

Kom. 514842141

Sekretariat

Emilia Wasiak

70,71

230-69-70 lub71

Dział Drogowo-Mostowy

Marcin Rysik – kierownik

78

230-69-78

Kom.795520134

 

Paweł Kuszner

76

230-69-76

Kom. 798827059

 

Agnieszka Morawiak

75

230-69-75

 

Elżbieta Więckowska

81

230-69-81

 

Piotr Jodziałło

80

230-69-80

Kom. 795520136

 

Krzysztof Gorczyca

79

230-69-79

Kom.795520135

 

Jolanta Michalec

82

230-69-82

Dział Administracyjny

Halina Połomka – kierownik

83

230-69-83

Kom.664927671

 

Małgorzata Barczak

73

230-69-73

Zamówienia publiczne

Ewa Koperkiewicz

81

230-69-81

Obwód Drogowy
82-300 Elbląg
ul. Junaków 3

Ryszard Danowski – Kierownik
Tel. kom. 606326726
Tomasz Pasik – Majster
Tel. kom. 696422789

77

55 230-69-77

55 237 -01-08

Obwód Drogowy
14-300 Morąg
ul. Pomorska21

Zbigniew Zajul – Kierownik
Tel. kom. 606325825
Sławomir Sobierajski – Majster
Tel. kom. 606293893

Nr skr.24

89 757-39-00

Obwód Drogowy

14-520 Pieniężno
ul. Sienkiewicza 10

Krzysztof Zacharzewski - Kierownik
Tel. kom. 604186278
Edward Kutryb – Majster

Tel. kom. 606293894

Nr skr. 23

55 243-60-58