Głównej zawartości

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20

centrala tel. (89) 752 36 15, (89) 752 36 43

fax: (089) 752 33 44

e-mail:

telefon dyżurny zimowego utrzymania dróg

(089) 752- 47-19

e-mail:

       
       

Komórka

Imię i nazwisko

Nr tel.

Nr telefonu bezpośredniego

organizacyjna

wew.

Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich

Jerzy Dyczkowski

39

(89) 752 36 15

Sekretariat

Irena Krzyżewska

63

(89) 752 36 15,                              (89) 752 36 43

Dział Drogowo-Mostowy

Kamil Motus – kierownik

64

(89) 752 36 15

 

Ewa Lengauer

47

Genowefa Rakiel

46

Marta Kmiecik

45

Roksana Wankewycz

38

Łukasz Dziemiańczuk

66

Marcin Drabarz

67

Dział Administracyjny

Kazimierz Stachelek – kierownik

34

(89) 752 36 15

 

Dorota Sobol

61

Zamówienia publiczne

Beata Fenik

62

(89) 752 36 15

Obwód Drogowy nr 1                            w Kętrzynie                                           ul. Bałtycka   20

Ewa Kamińska – Kierownik

36

(89) 752 36 15

Roman Pusio - Majster 

Obwód Drogowy nr 2                       w Bartoszycach                       Sędławki 4a                                       11-200 Bartoszyce

Tadeusz Domański – Kierownik

(89) 764-32-29

(89) 764-32-29

Marcin Pawłowski – Majster 

Obwód Drogowy nr 3
w Biskupcu
ul. Przemysłowa 3                               11-300 Biskupiec

                                                             Adam ŚliwińskiKierownik

(89) 715-29-54

(89) 715-29-54

Jan Klimowicz – Majster

Obwód Drogowy nr 4
w Mrągowie
ul. Bałtycka 20
11-400 Kętrzyn

                                                           Andrzej MarkowskiKierownik

35

(89) 752 36 15

Krzysztof Woźniak – Majster