Głównej zawartości

Rejon Dróg Wojewódzkich 11-400 Kętrzyn. ul. Bałtycka 20
rdw.ketrzyn@zdw.olsztyn.pl
centrala tel. (089) 752 3615, 752 3643
faks (089) 752 3344

telefon dyżurny zimowego utrzymania dróg
(089) 752- 47-19

Komórka organizacyjna

Imię i nazwisko

Nr tel. wew.

Nr tel. bezpośredniego

Kierownik

Jerzy Dyczkowski -                   Kierownik Rejonu

39

(089) 752 2511

(089) 752 3615

(089) 752 3643

Sekretariat

Irena Krzyżewska – referent

63

Fax (089) 752 3344

49

Dział Drogowo – Mostowy

 

Marta Kmiecik – Kierownik

Działu Mostowo-Drogowego

64

Ewa Lengauer – st. specjalista

47

Roksana Wankewycz – specjalista    

38

Łukasz Dziemiańczuk - specjalista

66

Marcin Drabarz – specjalista

67

Genowefa Rakiel –specjalista

46

Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych

 

Beata  Fenik – specjalista

62

Dział Administracyjny

Kazimierz Stachelek -  Kierownik Działu Administracyjnego

34

Dorota Sobol - referent

61

Obwód Drogowy
nr 1 w Kętrzynie

Ewa Kamińska –Kierownik Obwodu  

Roman Pusio- drogomistrz

36

(089) 752 36 15

(089) 752 36 43

Obwód Drogowy
nr 2 w Bartoszycach

z siedzibą w Sędławkach

Tadeusz Domański – Kierownik Obwodu

Marcin Pawłowski – majster

tel./fax

 (089)  764 32 29

Obwód Drogowy nr 3
w Biskupcu

Adam Śliwiński - Kierownik Obwodu

Jan Klimowicz - majster

tel./fax

(089) 715 29 54

Obwód Drogowy nr 4
w Mrągowie z siedzibą

w Kętrzynie

Andrzej Markowski - Kierownik Obwodu

Krzysztof Wożniak - majster

(089) 752 3615 w 35

(089) 752 3643 w 35