Głównej zawartości

Rejon Dróg Wojewódzkich

11-400 Kętrzyn. ul. Bałtycka 20
centrala tel. (089) 752 36 15, 752 36 43
faks (089) 752 33 44


telefon dyżurny zimowego utrzymania dróg


(089) 752- 47-19

komórka organizacyjna

Imię i nazwisko

Nr tel. wew.

Kierownik

Jerzy Dyczkowski   - Kierownik Rejonu

39

Sekretariat

Irena Krzyżewska  – Referent

63

Fax (089) 752 33 44

49

Dział

Drogowo – Mostowy

 Kamil Motus  - Kierownik Działu

 64

Ewa Lengauer – St. specjalista /postanowienia, decyzje administracyjne, zajęcie pasa drogowego/

47

Magdalena Nyczka - Specjalista

/ewidencja dróg, uzgodnienia na etapie projektu, decyzje administracyjne – powiat/

67

Halina Pawłowska- Specjalista

/prowadzenie spraw kadrowo – płacowych będących w kompetencji RDW/

45

Marta Kmiecik -   Specjalista  

/nadzór obiektów mostowych/

66

Genowefa Rakiel - Specjalista

/prowadzenie spraw finansowo – księgowych będących w kompetencji RDW/

46

   

Samodzielne   stanowisko
ds. zamówień

Beata  Fenik     - Specjalista

62

Dział Administracyjny

Kazimierz Stachelek -  Kierownik Działu Administracyjnego

34

Magdalena Banach – pomoc biurowa

/prowadzenie spraw administracyjnych/

61

Obwód Drogowy nr 1
w Kętrzynie

ul. Bałtycka   20

Ewa Kamińska  – Kierownik Obwodu  

Roman Pusio - Drogomistrz  

36

Obwód Drogowy nr 2
w Bartoszycach

Sędławki 4a

Tadeusz Domański – Kierownik Obwodu

Marcin Pawłowski – Majster

tel./fax

(089)  764 32 29

Obwód Drogowy nr 3
w Biskupcu

ul. Przemysłowa 3

Adam Śliwiński - Kierownik Obwodu

Jan Klimowicz - Majster

tel./fax

(089) 715 29 54

Obwód Drogowy nr 4
w Mrągowie

ul. Bałtycka   20

11-400 Kętrzyn

Andrzej Markowski - Kierownik Obwodu

Krzysztof Woźniak - Majster

(089) 752 36 15

(089) 752 36 43

Obwód Drogowy nr 5

w Kętrzynie

ul. Bałtycka   20

11-400 Kętrzyn

Kazimierz Szydłowski   -  Kierownik Obwodu

Henryk Gienieczko  - Majster

(089) 752 36 15

(089) 752 36 43