Głównej zawartości

Rejon Dróg Wojewódzkich

13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29
rdw.nidzica@zdw.olsztyn.pl
centrala tel. (089) 625-63-83
faks (089) 625-20-27

telefon/faks dyżurny zimowego utrzymania dróg
(089) 625-21-56

 

Komórka organizacyjna

Imię i nazwisko

Nr tel. wew.

Nr tel.
bezpośredniego

Kierownik Rejonu

Janusz Adamiak

24

(089) 625 63 83

Sekretariat

Anna Jabłonowska - Inspektor

20,

22-fax

Dział
Drogowo–Mostowy

Ewa Brodniewicz - Kierownik Działu Drogowo – Mostowego

31

Maria Piotrowska – st. specjalista

(bieżące utrzymanie dróg, koszty)

34

Krzysztof Burski – St. specjalista

(realizacja inwestycji drogowych)

36

Kuczyński Piotr - Inspektor

(bieżące utrzymanie dróg, odszkodowania)

33

Katarzyna Korzeniowska – Inspektor

(decyzje adm., zajęcie pasa drogowego)

32

Arkadiusz Falba – Specjalista

(organizacja ruchu drogowego, oznakowanie)

35

Samodzielne stanowisko

Małgorzata Kosmala – Specjalista ds. zamówień publicznych

21

Dział Administracyjny

Jerzy Kalinowski – Kierownik Działu Administracyjnego

23

Obwód Drogowy
w Nidzicy

Wojciech Jaskólski – Kierownik Obwodu

Alfred Jabłonowski – Majster

41,

40-ZUD

tel./fax

(089)625 21 56

Obwód Drogowy
w Działdowie

Waldemar Krogulski – Kierownik Obwodu

Krzysztof Anuszewski – Majster

tel./fax

(023) 697 51 12

Obwód Drogowy
w Iławie

Jarosław Szeszel - Kierownik Obwodu

Jarosław Prass   - Majster

tel./fax

(089) 648 55 51