Głównej zawartości

Rejon Dróg Wojewódzkich

13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29

centrala tel. (089) 625-63-83
faks (089) 625-20-27

telefon/faks dyżurny zimowego utrzymania dróg
(089) 625-21-56

Komórka organizacyjna

Imię i nazwisko

Nr tel. wew.

Nr tel.
bezpośredniego

Kierownik

Janusz Adamiak

26

(089) 625 – 63- 83

Sekretariat

Anna Jabłonowska

25, 27

Dział
Drogowo – Mostowy

  

Ewa Brodniewicz

Kierownik Działu Drogowo – Mostowego

34

Maria Piotrowska – st. specjalista

46

Kuczyński Piotr - inspektor

45

Katarzyna Korzeniowska – inspektor

39

Arkadiusz Falba – specjalista

45

Tomasz Czerwiński – inspektor w  Zespole ds Planowania Inwestycji

35

Samodzielne stanowisko

Małgorzata Kosmala – specjalista ds. zamówień publicznych

36

Dział Administracyjny

Jerzy Kalinowski – Kierownik Działu Administracyjnego

40

Jabłonowska Anna – pomoc biurowa

25, 27

 

Obwód Drogowy
w Nidzicy

ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica

Wojciech Jaskólski – Kierownik Obwodu

Alfred Jabłonowski – Majster

38

tel./fax (089) 625-21-56

Obwód Drogowy
w Działdowie

ul.M.Skłodowskiej-Curie 22 , 13-200 Działdowo

Waldemar Krogulski – Kierownik Obwodu

Krzysztof Anuszewski – Majster

tel./fax (023) 697-51-12

Obwód Drogowy
w Iławie

ul. Komunalna 9, 14-200 Iława

Jarosław Szeszel - Kierownik Obwodu

Jarosław Prass   – Majster

tel./fax (089) 648-55-51