Głównej zawartości

Rejon Dróg Wojewódzkich w Olecku
ul. Wojska Polskiego 12
19-400 Olecko
telefony : centrala/fax (87) 520 15 40 , 520 40 98
telefon/fax dyżurny zimowego utrzymania dróg (87) 520 20 30


Obwód Drogowy w Olecku
ul. Wojska Polskiego 12
19-400 Olecko

telefony : centrala/fax (87) 520 15 40 , 520 40 98

Obwód Drogowy w Gołdapi
ul. Chopina 14
19-500 Gołdap

telefon/fax (87) 615 36 36

Komórka organizacyjna

Imię i nazwisko / stanowisko

nr.t el / wew

Kierownik Rejonu

Zdzisław Rejszel - Kierownik Rejon

520 15 40,
520 40 98 w 66

Dział Administracji
Sekretariat

Wioletta Szymborska - Kierownik ds. administracji

520 15 40,
520 40 98 w 60 fax w 68

Kamil Masłowski - inspektor

ds. transportu i zaopatrzenia /BHP/

520 15 40,
520 40 98 w 69

Dział Drogowo - Mostowy

Leszek Waszkiewicz – Kierownik Działu Drogowo-Mostowego 

520 15 40,
520 40 98 w 73

Barbara Sych - specjalista

/zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym/

520 15 40,
520 40 98 w 63

Teresa Sowul  – specjalista

/oznakowanie, zadrzewienia/

520 15 40,

520 40 98 w 70

Mirosław Wojsław – specjalista 

/ nadzór obiektów mostowych/

520 15 40,
520 40 98 w 71

Zamówienia publiczne

Jacek Kalejta – specjalista 

/zamówieniapubliczne, procedury przetargowe/

520 15 40,
520 40 98 w 67

Anna Wasilewska – inspektor

520 15 40,
520 40 98 w 69

Obwód Drogowy
w Olecku

Zbigniew Kowalewski - Kierownik Obwodu 

520 15 40,
520 40 98 w 65

Jerzy Sakowski - Majster

520 15 40,
520 40 98 w 74

Obwód Drogowy
w Gołdapi

Jerzy Rusek - Kierownik Obwodu 

615 36 36

Krzysztof Galiński - Majster

615 36 36