Głównej zawartości

Usługi


2018-03-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Koszenie pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 4 części....
czytaj więcej... 
2018-03-06 - Rejon Dróg w Nidzicy
Odbiór i utylizacja odpadów specjalnych pochodzenia zwierzęcego z dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie administrowanym przez RDW w Nidzicy w  latach 2018 ...
czytaj więcej... 
2018-02-26 - Rejon Dróg w Elblągu
Wycinka krzaków w ciągu dróg wojewódzkich nr 505, 506, 593...
czytaj więcej... 
2018-02-23 - Rejon Dróg w Elblągu
Sukcesywne przeglądy, konserwacja i naprawa samochodów służbowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu na lata 2018 - 2019....
czytaj więcej... 
2018-02-22 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Obsługa laboratoryjna dróg wojewódzkich (remontowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych i istniejących) województwa warmińsko - mazurskiego administrowanych przez Zarząd dr&...
czytaj więcej... 
2018-02-20 - Rejon Dróg w Olecku
Sprzątanie nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko w latach 2018, 2019 i 2020...
czytaj więcej... 
2018-02-08 - Rejon Dróg w Elblągu
Odbiór odpadów niebezpiecznych pochodzenia zwierzęcego do utylizacji z dróg wojewódzkich w latach 2018 – 2021....
czytaj więcej... 
2018-02-06 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Serwis i naprawa samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ...
czytaj więcej... 
2018-01-31 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wycinka drzew w ciągu DW 507 na odcinku Braniewo - Wola Lipowska w ramach realizacji zadani pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska...
czytaj więcej... 
2018-01-26 - Rejon Dróg w Olecku
Serwis i naprawa samochodów służbowych ZDW w Olsztynie używanych przez RDW w Olecku...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2,