Głównej zawartości

Usługi


2017-05-23 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla wybranych odcinków dróg wojewódzkich w podziale na 4 części....
czytaj więcej... 
2017-05-17 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie....
czytaj więcej... 
2017-04-27 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Realizacja badań i analiz w ramach „Programu wdrożeniowego poprawy brd na sieci dróg wojewódzkich”...
czytaj więcej... 
2017-04-25 - Rejon Dróg w Olecku
Koszenie poboczy dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 7 części...
czytaj więcej... 
2017-04-25 - Rejon Dróg w Nidzicy
Usługi związane z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (5). ...
czytaj więcej... 
2017-04-25 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na części: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Biskupcu; 2. Przebudowa drogi wojewód...
czytaj więcej... 
2017-03-06 - Rejon Dróg w Elblągu
Sukcesywne przeglądy, konserwacja i naprawa samochodów służbowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
2017-03-02 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Obsługa laboratoryjna dróg wojewódzkich (remontowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych i istniejących) województwa warmińsko – mazurskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich...
czytaj więcej... 
2017-02-27 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Obsługa geodezyjna Zarządu Dróg Wojewódzkich w 2017., na obszarze działalności Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu/ Nidzicy/ Kętrzynie/ Olecku w podziale na 4 części....
czytaj więcej... 
2017-02-24 - Rejon Dróg w Elblągu
Usuwanie zakrzaczeń w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg....
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,