Głównej zawartości

Usługi2019-12-12 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Sprzątanie nawierzchni jezdni i chodników odcinków miejskich oraz pasów drogowych odcinków pozamiejskich w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ...
czytaj więcej... 
2019-12-04 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie RDW Elbląg w latach 2020 – 2021....
czytaj więcej... 
2019-12-04 - Rejon Dróg w Olecku
Usługa związana z wycinką i utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 3 części...
czytaj więcej... 
2019-11-29 - Rejon Dróg w Elblągu
Sprzątanie pomieszczeń biurowych Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Dróg w Elblągu, Obwodu Drogowego w Morągu i Obwodu Drogowego w Pieniężnie w latach 2020 -2021....
czytaj więcej... 
2019-11-21 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wycinka drzew i krzewów z terenu pasa drogowego DW nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark w ramach realizacji zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Drogowy Od...
czytaj więcej... 
2019-11-20 - Rejon Dróg w Nidzicy
Sprzątanie pomieszczeń Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy w latach 2020 - 2022 z podziałem na części (3). ...
czytaj więcej... 
2019-11-05 - Rejon Dróg w Olecku
Sprzątanie pomieszczeń biurowych w RDW Olecko i Obwodzie Drogowym w Gołdapi...
czytaj więcej... 
2019-10-11 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich RDW w Elblągu...
czytaj więcej... 
2019-10-01 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Usluga sprzatania pomieszczeń biurowych, gospodarczych, sniarnych, korytarzy i klatki schodowej wyjścia ewakuacyjnego w budynku siedziby Zarządu Dróg Wojewodzkich w Olsztynie przy ul. Pstrow...
czytaj więcej... 
2019-10-01 - Rejon Dróg w Kętrzynie
„Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w sezonie zimowym 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na 3 c...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4,