Głównej zawartości

Usługi2020-02-11 - Rejon Dróg w Elblągu
Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
2020-02-05 - Rejon Dróg w Nidzicy
Sukcesywne przeglądy, konserwacje i naprawy samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (2). ...
czytaj więcej... 
2020-02-04 - Rejon Dróg w Olecku
Serwis i naprawa samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez RDW Olecko w latach 2020-2021...
czytaj więcej... 
2020-02-03 - Rejon Dróg w Nidzicy
Odbiór i utylizacja odpadów specjalnych pochodzenia zwierzęcego z dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie administrowanym przez RDW w Nidzicy w  latach 2020 ...
czytaj więcej... 
2020-02-03 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Naprawa i serwis samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ...
czytaj więcej... 
2020-01-17 - Rejon Dróg w Elblągu
Generalny Pomiar ruchu 2020 (GPR 2020) na odcinkach pomiarowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
2020-01-16 - Rejon Dróg w Olecku
Generalny Pomiar Ruchu 2020 (GPR 2020) na odcinkach pomiarowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Olecku...
czytaj więcej... 
2020-01-16 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Generalny Pomiar Ruchu 2020 (GPR 2020) na odcinkach pomiarowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, z podzia...
czytaj więcej... 
2020-01-14 - Rejon Dróg w Nidzicy
„Generalny Pomiar Ruchu 2020 (GPR 2020) na odcinkach pomiarowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich   w Nidzicy z podziałe...
czytaj więcej... 
2019-12-17 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie RDW Elbląg w latach 2020 – 2021....
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4,