Głównej zawartości

Usługi


2017-09-21 - Rejon Dróg w Nidzicy
Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich  w  sezonach zimowych 2017/2018, oraz 2018/2019 z podziałem na części (3). ...
czytaj więcej... 
2017-09-19 - Rejon Dróg w Elblągu
Wycinka krzaków...
czytaj więcej... 
2017-08-17 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Monitoring nośników sprzętu do zimowego utrzymania dróg sieci drogowej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w okresie obejmującym lata 2017 – 2021....
czytaj więcej... 
2017-08-04 - Rejon Dróg w Elblągu
Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
2017-07-26 - Rejon Dróg w Elblągu
Przeprowadzenie kontroli okresowej (przegląd roczny) stanu technicznego dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
2017-06-22 - Rejon Dróg w Nidzicy
Konserwacja urządzeń ochrony środowiska podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Nidzica. ...
czytaj więcej... 
2017-06-07 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez przesmyk m/jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej nr 592 koło m. Piękna Góra - pełnienie nadzoru inwestroskiego....
czytaj więcej... 
2017-05-30 - Rejon Dróg w Elblągu
Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg....
czytaj więcej... 
2017-05-23 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla wybranych odcinków dróg wojewódzkich w podziale na 4 części....
czytaj więcej... 
2017-05-17 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie....
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,