Głównej zawartości

Usługi


2017-11-17 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługi związane z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 5 części...
czytaj więcej... 
2017-10-23 - Rejon Dróg w Olecku
Wycinka krzaków w ciągu dr. woj. nr 651, 656 i 661...
czytaj więcej... 
2017-09-27 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na 3 części...
czytaj więcej... 
2017-09-26 - Rejon Dróg w Elblągu
Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elbl...
czytaj więcej... 
2017-09-21 - Rejon Dróg w Nidzicy
Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich  w  sezonach zimowych 2017/2018, oraz 2018/2019 z podziałem na części (3). ...
czytaj więcej... 
2017-09-19 - Rejon Dróg w Elblągu
Wycinka krzaków...
czytaj więcej... 
2017-08-17 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Monitoring nośników sprzętu do zimowego utrzymania dróg sieci drogowej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w okresie obejmującym lata 2017 – 2021....
czytaj więcej... 
2017-08-04 - Rejon Dróg w Elblągu
Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
2017-07-26 - Rejon Dróg w Elblągu
Przeprowadzenie kontroli okresowej (przegląd roczny) stanu technicznego dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
2017-06-22 - Rejon Dróg w Nidzicy
Konserwacja urządzeń ochrony środowiska podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Nidzica. ...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,