Głównej zawartości

Usługi2019-11-21 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wycinka drzew i krzewów z terenu pasa drogowego DW nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark w ramach realizacji zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Drogowy Od...
czytaj więcej... 
2019-10-11 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich RDW w Elblągu...
czytaj więcej... 
2019-10-01 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Usluga sprzatania pomieszczeń biurowych, gospodarczych, sniarnych, korytarzy i klatki schodowej wyjścia ewakuacyjnego w budynku siedziby Zarządu Dróg Wojewodzkich w Olsztynie przy ul. Pstrow...
czytaj więcej... 
2019-10-01 - Rejon Dróg w Kętrzynie
„Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w sezonie zimowym 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na 3 c...
czytaj więcej... 
2019-09-04 - Rejon Dróg w Elblągu
Odbiór odpadów niebezpiecznych do utylizacji z dróg wojewódzkich w latach 2019 – 2021...
czytaj więcej... 
2019-08-02 - Rejon Dróg w Elblągu
Przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
2019-06-17 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części: 1. Rozbudowa dw 528 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Niebrzydowo, 2. Rozbudowa dw 593 w zakreesie c...
czytaj więcej... 
2019-03-20 - Rejon Dróg w Elblągu
Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
2019-02-21 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pielegnacja dojrzałych drzew alejowych rosnących w pasie drogowym wybranych dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu pn. Ochrona zas...
czytaj więcej... 
2018-08-06 - Rejon Dróg w Elblągu
Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 2 następna
1, 2, 3, 4,