Głównej zawartości

UsługiTryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wycinka drzew w ciągu DW 507 na odcinku Braniewo - Wola Lipowska w ramach realizacji zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska"
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : do dn. 17.01.2018 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : dn. 17.01.2018 r., godz. 10:30
Numer postępowania : ZDW/NZP.IRIII-2/PN/3220/3/18
Data ogłoszenia w BZP : 2018-01-09
Numer ogłoszenia w BZP : 503181-N-2018


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2018-01-09

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O NR 503181-N-2018 z dn. 09-01-2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 2 Opis pliku: SIWZ z dn. 09.01.2018 r. - wersja PDF

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 3 Opis pliku: Zał. od 1 do 7 do SIWZ z dn. 09.01.2018 r. - wersja PDF

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 4 Opis pliku: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia z dn. 09.01.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 5 Opis pliku: Załącznik nr 2 do SIWZ - Ośw. z art. 25a ust. 1 dot. przesłanek wykluczenia z postępowania z dn. 09.01.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 6 Opis pliku: Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty z dn. 09.01.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 7 Opis pliku: Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy z dn. 09.01.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 8 Opis pliku: Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy - wersja PDF z dn. 09.01.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 9 Opis pliku: Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej z dn. 09.01.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 10 Opis pliku: Załącznik nr 7 do SIWZ - Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przeds. z dn. 09.01.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 11 Opis pliku: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 12 Opis pliku: Decyzja ZRID

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 13 Opis pliku: Pozwolenie konserwatora zabytków

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 14 Opis pliku: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 15 Opis pliku: Decyzja derogacyjna - zwierzęta

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 16 Opis pliku: Decyzja derogacyjna - zniszczenie porostów

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 17 Opis pliku: Regulamin wycinki drzew i gospodarki drewnem

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 18 Opis pliku: Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny drewna

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 19 Opis pliku: Projekt zagospodarowania terenu (FOLDER SKOMPRESOWANY należy pobrać wszystkie części od 1 do 2 zamieszczone poniżej łącznie z przedmiotowym plikiem. Należy uruchomić plik z rozszerzeniem ZIP aby scaliło wszystkie pliki folderu Projekt zagospodarowania terenu TOM I cz. 1

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 20 Opis pliku: Projekt zagospodarowania terenu TOM I cz. 1 1/2

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 21 Opis pliku: Projekt zagospodarowania terenu TOM I cz. 1 2/2

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 22 Opis pliku: Projekt zagospodarowania terenu (FOLDER SKOMPRESOWANY należy pobrać wszystkie części od 1 do 4 zamieszczone poniżej łącznie z przedmiotowym plikiem. Należy uruchomić plik z rozszerzeniem ZIP aby scaliło wszystkie pliki folderu Projekt zagospodarowania terenu TOM I cz. 2

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 23 Opis pliku: Projekt zagospodarowania terenu TOM I cz. 2 1/4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 24 Opis pliku: Projekt zagospodarowania terenu TOM I cz. 2 2/4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 25 Opis pliku: Projekt zagospodarowania terenu TOM I cz. 2 3/4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 26 Opis pliku: Projekt zagospodarowania terenu TOM I cz. 2 4/4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 27 Opis pliku: Projekt zagospodarowania terenu (FOLDER SKOMPRESOWANY należy pobrać wszystkie części od 1 do 4 zamieszczone poniżej, łącznie z przedmiotowym plikiem. Należy uruchomić plik z rozszerzeniem ZIP aby scaliło wszystkie pliki folderu Projekt zagospodarowania terenu TOM I cz. 3

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 28 Opis pliku: Projekt zagospodarowania terenu TOM I cz. 3 1/4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 29 Opis pliku: Projekt zagospodarowania terenu TOM I cz. 3 2/4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 30 Opis pliku: Projekt zagospodarowania terenu TOM I cz. 3 3/4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 31 Opis pliku: Projekt zagospodarowania terenu TOM I cz. 3 4/4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 32 Opis pliku: Projekt zagospodarowania terenu (FOLDER SKOMPRESOWANY należy pobrać wszystkie części od 1 do 3 zamieszczone poniżej, łącznie z przedmiotowym plikiem. Należy uruchomić plik z rozszerzeniem ZIP aby scaliło wszystkie pliki folderu Projekt zagospodarowania terenu TOM I cz. 4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 33 Opis pliku: Projekt zagospodarowania terenu TOM I cz. 4 1/3

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 34 Opis pliku: Projekt zagospodarowania terenu TOM I cz. 4 2/3

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 35 Opis pliku: Projekt zagospodarowania terenu TOM I cz. 4 3/3

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 36 Opis pliku: Projekt architektoniczno - budowlany TOM II

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 37 Opis pliku: Projekt architektoniczno - budowlany TOM III cz. 1 (FOLDER SKOMPRESOWANY) należy pobrać wszystkie części od 1 do 4 zamieszczone poniżej, łącznie z przedmiotowym plikiem. Należy uruchomić plik z rozszerzeniem ZIP aby scaliło wszystkie pliki folderu Projekt architektoniczno - budowlany TOM III cz. 1

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 38 Opis pliku: Projekt architektoniczno - budowlany TOM III cz. 1 1/4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 39 Opis pliku: Projekt architektoniczno - budowlany TOM III cz. 1 2/4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 40 Opis pliku: Projekt architektoniczno - budowlany TOM III cz. 1 3/4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 41 Opis pliku: Projekt architektoniczno - budowlany TOM III cz. 1 4/4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 42 Opis pliku: Projekt architektoniczno - budowlany TOM III cz. 2 (FOLDER SKOMPRESOWANY? należy pobrać wszystkie części od 1 do 4 zamieszczone poniżej, łącznie z przedmiotowym plikiem. Należy uruchomić plik z rozszerzeniem ZIP aby scaliło wszystkie pliki folderu Projekt architektoniczno - budowlany TOM III cz. 2

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 43 Opis pliku: Projekt architektoniczno - budowlany TOM III cz. 2 1/4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 44 Opis pliku: Projekt architektoniczno - budowlany TOM III cz. 2 2/4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 45 Opis pliku: Projekt architektoniczno - budowlany TOM III cz. 2 3/4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 46 Opis pliku: Projekt architektoniczno - budowlany TOM III cz. 2 4/4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 47 Opis pliku: INSTRUKCJA ROZPAKOWYWANIA WIELOCZĘŚCIOWYCH ZBIORÓW

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-09

Nr 48 Opis pliku: Pismo nr 1 - Zmiana treści SIWZ z dn. 10.01.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-10

Nr 49 Opis pliku: Informacja z otwarcia ofert.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-01-17

wróć