Głównej zawartości

UsługiTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Odbiór odpadów niebezpiecznych pochodzenia zwierzęcego do utylizacji z dróg wojewódzkich w latach 2018 – 2021.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : usługi
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Termin składania ofert : 16.02.2018 r., godz.10:00
Termin otwarcia ofert : 16.02.2018 r., godz.10:15
Numer postępowania : ZDW/RDW.E-2/PN/3220/14/18
Data ogłoszenia w BZP : 2018-02-08
Numer ogłoszenia w BZP : 515573-N-2018


Autor : Ewa Koperkiewicz, utworzono : 2018-02-08

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-02-08

Nr 2 Opis pliku: SIWZ

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-02-08

Nr 3 Opis pliku: Opis przedmiotu zamówienia

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-02-08

Nr 4 Opis pliku: Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-02-08

Nr 5 Opis pliku: Formularz oferty

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-02-08

Nr 6 Opis pliku: Formularz cenowy

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-02-08

Nr 7 Opis pliku: Wzór umowy

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-02-08

Nr 8 Opis pliku: Załączniki do SIWZ: oświadczenie dot. wykluczenia, wzór zastrzeżenia informacji - tajemnicy przedsiębiorstwa

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-02-08

Nr 9 Opis pliku: Protokół z otwarcia ofert

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-02-16

wróć