Głównej zawartości

UsługiTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Sprzątanie nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko w latach 2018, 2019 i 2020
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12 , 19-400 Olecko, e-mail: rdw.olecko@zdw.olsztyn.pl
Termin składania ofert : do dnia 01.03.2018r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert : dnia 01.03.2018r. o godz. 10.10
Numer postępowania : ZDW/RDW.O-2/PN/3220/19/18
Data ogłoszenia w BZP : 2018-02-20
Numer ogłoszenia w BZP : 520457-N-2018


Autor : Jacek Kalejta, utworzono : 2018-02-20

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-02-20

Nr 2 Opis pliku: SIWZ

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-02-20

Nr 3 Opis pliku: Załącznik nr 1: Opis Przedmiotu Zamówienia

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-02-20

Nr 4 Opis pliku: Załącznik nr 2: Oświadczenie z art. 25a ust. 1

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-02-20

Nr 5 Opis pliku: Załącznik nr 3: Formularz ofertowy

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-02-20

Nr 6 Opis pliku: Załącznik nr 4: Formularz cenowy

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-02-20

Nr 7 Opis pliku: Załącznik nr 5: Projekt umowy

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-02-20

Nr 8 Opis pliku: Załącznik nr 6 ( Wykonawca składa po otwarciu ofert)

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-02-20

Nr 9 Opis pliku: Załącznik nr 7 ( zastrzeżenie nieudostępnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa)

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-02-20

Nr 10 Opis pliku: Protokół z otwarcia ofert z dnia 01.03.2018r.

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-03-01

wróć