Głównej zawartości

UsługiTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Sukcesywne przeglądy, konserwacja i naprawa samochodów służbowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu na lata 2018 - 2019.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : usługi
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Termin składania ofert : 6.03.2018 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : 6.03.2018 r., godz. 10:15
Numer postępowania : ZDW/RDW.E-2/PN/3220/22/18
Data ogłoszenia w BZP : 2018-02-23
Numer ogłoszenia w BZP : 522226-N-2018


Autor : Ewa Koperkiewicz, utworzono : 2018-02-23

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-02-23

Nr 2 Opis pliku: SIWZ

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-02-23

Nr 3 Opis pliku: Załączniki do SIWZ

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-02-23

Nr 4 Opis pliku: Opis przedmiotu zamówienia

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-02-23

Nr 5 Opis pliku: Załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-02-23

Nr 6 Opis pliku: Formularz cenowy

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-02-23

Nr 7 Opis pliku: Formularz oferty

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-02-23

Nr 8 Opis pliku: Wzór umowy

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-02-23

Nr 9 Opis pliku: Protokół z otwarcia ofert

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-03-06

Nr 10 Opis pliku: Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-03-06

wróć