Głównej zawartości

Usługi


Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Odbiór i utylizacja odpadów specjalnych pochodzenia zwierzęcego z dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie administrowanym przez RDW w Nidzicy w  latach 2018 - 2020 z podziałem na części (3).

Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Termin składania ofert : 15.03.2018 r. godz. 9:00
Termin otwarcia ofert : 15.03.2018 r. godz. 9:15
Numer postępowania : ZDW/RDW.N-2/PN/3220/24/18
Data ogłoszenia w BZP : 2018-03-06
Numer ogłoszenia w BZP : 527190 - N - 2018


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2018-03-06

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Formularz cenowy - cz. 1

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-03-06

Nr 2 Opis pliku: Formularz cenowy - cz. 2

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-03-06

Nr 3 Opis pliku: Formularz cenowy - cz. 3

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-03-06

Nr 4 Opis pliku: Lista kapitałowa - złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie inf. z otwarcia ofert

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-03-06

Nr 5 Opis pliku: OFERTA

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-03-06

Nr 6 Opis pliku: Opis Przedmiotu Zamówienia

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-03-06

Nr 7 Opis pliku: SIWZ

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-03-06

Nr 8 Opis pliku: Wzór umowy

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-03-06

Nr 9 Opis pliku: Zał. Nr 1

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-03-06

Nr 10 Opis pliku: Zał. Nr 5

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-03-06

Nr 11 Opis pliku: Ogłoszenie w BZP

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-03-06

Nr 12 Opis pliku: Informacja podana na otwarciu ofert w dniu 15.03.2018 r.

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-03-15

wróć