Głównej zawartości

UsługiTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : uslugi
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Termin składania ofert : 25.06.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : 25.06.2018 r. godz. 10:15
Numer postępowania : ZDW/RDW.E-2/PN/3220/72/18
Data ogłoszenia w BZP : 2018-06-15
Numer ogłoszenia w BZP : 573778-N-2018


Autor : Ewa Koperkiewicz, utworzono : 2018-06-15

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-06-15

Nr 2 Opis pliku: SIWZ

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-06-15

Nr 3 Opis pliku: Formularz oferty

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-06-15

Nr 4 Opis pliku: Formularz cenowy

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-06-15

Nr 5 Opis pliku: Załączniki do SIWZ

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-06-15

Nr 6 Opis pliku: Opis przedmiotu zamówienia + załączniki

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-06-15

Nr 7 Opis pliku: Wzór umowy

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-06-15

Nr 8 Opis pliku: Protokół z otwarcia ofert

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-06-25

Nr 9 Opis pliku: Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-06-26

wróć