Głównej zawartości

UsługiTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Sprzątanie pomieszczeń biurowych Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Dróg w Elblągu, Obwodu Drogowego w Morągu i Obwodu Drogowego w Pieniężnie w latach 2020 -2021.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : usługi
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Termin składania ofert : 9.12.2019 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : ZDW/RDW.E-2/PN/3220/97/19
Data ogłoszenia w BZP : 2019-11-29
Numer ogłoszenia w BZP : 629723-N-2019


Autor : Ewa Koperkiewicz, utworzono : 2019-11-29

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Informacja dla wykonawców

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2019-11-29

wróć