Głównej zawartości

UsługiTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie RDW Elbląg w latach 2020 – 2021.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : usługi
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Termin składania ofert : 12.12.2019 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : ZDW/RDW.E-2/PN/3220/95/19
Data ogłoszenia w BZP : 2019-12-04
Numer ogłoszenia w BZP : 632031-N-2019


Autor : Ewa Koperkiewicz, utworzono : 2019-12-04

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Informacja dla wykonawców

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2019-12-04

wróć