Głównej zawartości

UsługiTryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Sprzątanie nawierzchni jezdni i chodników odcinków miejskich oraz pasów drogowych odcinków pozamiejskich w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, z podziałem na 19 części
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : USŁUGI
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Termin składania ofert : 08.01.2020 r. godz. 11:30
Termin otwarcia ofert : 08.01.2020 r. godz. 12:00
Numer postępowania : ZDW/RDW.K–2/PN/3220/99/19
Data ogłoszenia w BZP : 2019-12-12
Numer ogłoszenia w BZP : 635090-N-2019


Autor : Marta Kmiecik, utworzono : 2019-12-12

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT. PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO spr. nr 99-19

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2019-12-12

wróć