Głównej zawartości

UsługiTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Generalny Pomiar ruchu 2020 (GPR 2020) na odcinkach pomiarowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : usługi
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Termin składania ofert : 27.01.2020 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : ZDW/RDW.E/PN-2/3220/1/20
Data ogłoszenia w BZP : 2020-01-17
Numer ogłoszenia w BZP : 503687-N-2020


Autor : Ewa Koperkiewicz, utworzono : 2020-01-17

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Informacja dla wykonawców

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2020-01-17

wróć