Głównej zawartości

UsługiTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Konserwacja  urządzeń ochrony środowiska - podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy.

Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Termin składania ofert : 22.05.2020 r. godz. 9:00
Termin otwarcia ofert : 22.05.2020 r. godz. 9:15
Numer postępowania : ZDW/RDW.N/PN-2/3220/40/2020
Data ogłoszenia w BZP : 2020-05-13
Numer ogłoszenia w BZP : 539559 - N - 2020


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2020-05-13

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Informacja dla Wykonawców

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2020-05-13

wróć